Atestari / Acreditari Profesionale Transport

FATII-ARTRI  este autorizată de Ministerul Transporturilor să organizeze cursuri de pregătire și perfecționare a personalului specializat din transporturile rutiere.

FATII–ARTRI este membră EuroTra, Asociația Europeana a Institutelor de Pregătire în Domeniul Transporturilor Rutiere, care reunește centre de pregatire profesională din întreaga Europa, facilitând astfel accesul la programe internaționale comune, precum și schimbul de experiență în domeniu.

FATII-ARTRI deține avizele  Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN pentru organizarea și derularea cursurilor destinate conducătorilor auto și consilierilor de siguranță pentru transportul materialelor radioactive din clasa 7 ADR.