CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat conducătorilor auto care efectuează transport în regim de taxi sau închiriere.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile OMT nr.3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
 • vârsta minimă 21 de ani;
 • permis de conducere categoria B, cu o vechime de cel puțin 2 ani;
 • apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul de persoane;
 • să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;
 • să nu fi a avut suspendat, în ultimul an, dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa  alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa.
ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Copie act de identitate
 • Copie permis de conducere
 • Aviz medical și psihologic pentru transportul de persoane, în original
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
 • Adeverinţă eliberată de serviciul Poliţiei Rutiere judeţene (valabilă 30 de zile)
 • Copie carnet de muncă, dacă există
CERTIFICARE:

Certificatele de competență profesională sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI:
 • Durata cursului: 5 zile (30 de ore)
 • Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 3/2008, anexa 2a) și anexa 2b) la norme.

EXAMINARE:

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 •  Probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit