CUI SE ADRESEAZĂ

CURS DE FORMARE PROFESIONALA DESTINAT SOFERILOR ȘI INSOȚITORILOR care efectuează  TRANSPORT DE ANIMALE VII

în vederea obtinerii certificatului / atestatului de formare profesionala

Cursul se adresează soferilor / însotitorilor de pe mijloacele de transport animale vii, care transportă animale pe o distanță de peste 65 de km și în scop comercial. Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Reg. Cons. nr. 1/2005/CE.

În baza certificatului de competență pentru transportul de animale vii, DSVSA autorizează autovehiculele pentru acest tip de transport.

INFO:
 • FATII–ARTRI, organizatori ai cursurilor transport animale vii din 2008, desfășoară cursuri destinate șoferilor / însoțitorilor mijloacelor de transport animale vii, în conformitate cu prevederile Reg. Cons. nr. 1/2005/CE referitor la protecția animalelor în timpul transportului.
 • Cursurile sunt prezentate de medici veterinari cu expertiză în domeniul bunăstarii și protecției animalelor în timpul transportului.
CERTIFICARE:

 • Certificatul de formare profesională este recunoscut în toate țările UE și este eliberat de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Procedura de eliberare este precizată în ordinul ANSVSA nr. 46/2023, cu modificările și completările ulterioare. Certificatul are o valabilitate de 5 ani.
CE CONTINE CURSUL

Tematica cursului este cea precizată în Reg. Cons. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului, respectiv:

 1. Condiţii generale pentru transportul de animale vii.
 2. Documentaţia de transport pentru animale vii, conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, transportatorii de animale vii, respectiv mijloacele de transport pentru animale vii.
 3. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească animalele vii pentru a putea fi transportate.
 4. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii.
 5. Modalităţi de îmbarcare, debarcare şi manipulare a animalelor vii.
 6. Noţiuni referitoare la intervalele de hrănire şi adăpare a animalelor, durata călătoriei şi perioadele de repaus, în cazul călătoriilor de lungă durată.
 7. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii în călătoriile de lungă durată, pentru ecvidee domestice şi animale domestice din specia bovină, ovină, caprină şi porcină.
 8. Modul de repartizare a spaţiului pentru animalele vii în vehiculele rutiere destinate transportului acestora.
 9. Noţiuni referitoare la jurnalul de călătorie.
 10.  Impactul conducerii vehiculelor rutiere destinate transportului de animale vii asupra bunăstării animalelor transportate şi asupra calităţii cărnii.
 11.  Aspecte de etologie animală.
 12.  Îngrijirea de urgenţă a animalelor.
 13.  Siguranţa personalului care manipulează animalele.
STRUCTURA CURSULUI
 • Durata cursului este de 3 zile (16 ore):
  • 2 zile pregătire online
  • 1 zi prezență fizică, urmată de examenul final.

  Nu trebuie să vă deplasați decât în ziua examinării, DE RESTUL NE OCUPĂM NOI!!!

  • plata taxei pentru obținerea certificatului
  • depunerea dosarului la ANSVSA
  • ridicarea certificatului profesional de la ANSVSA
  • trimiterea prin curier a certificatului profesional la adresa menționată de dumneavoastră.

  Cursul cuprinde o parte teoretică și una practică care constă în prezentarea unor materiale video și imagini, urmate de discuții.

  Fiecare cursant primește:

  • suportul de curs, respectiv „Ghidul practic privind bunăstarea și protecția animalelor în timpul transportuluiˮ
  • broșura cu lista de verificare a șoferului
  • acces la Platforma FATII care cuprinde baza de date cu întrebări pentru examen.

EXAMINARE:

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă într-o probă scrisă sub forma unui test de tip grilă cu 30 de întrebări, cu o singură variantă de răspuns corect. Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 24 de întrebări, conform prevederilor art. 4, alin. (2) din Procedura de eliberare a certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 46/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul cursurilor pentru TRANSPORT ANIMALE VII:
 • 05-10.02.2024
 • 08-13.04.2024
 • 03-08.06.2024
 • 26-31.08.2024
 • 14-19.10.2024
 • 09-14.12.2024
Protectia-si-bunastarea-animalelor-pe-durata-transportului-rutier-2
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit