CUI SE ADRESEAZĂ

Conducatori auto transport persoane CPI

Cursul este destinat conducătorilor auto / șoferilor profesioniști titulari ai unui permis de conducere pentru:

 • categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite după data de 9 septembrie 2008 şi care nu au mai dobândit un atestat de transport persoane CPI până în prezent.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE OBȚINERE ATESTAT CPI PERSOANE:
 • sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);
 • sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene, care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.
ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Permisul de conducere, în copie
 • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul
CERTIFICARE:

Certificatele / atestatele de conducător auto sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., persoanelor care s-au înscris într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

EXAMINARE:

Examenul teoretic este compus din:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 70 de întrebări.
 • Probă scrisă: 6 studii de caz ce conțin în total 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis la proba teoretică dacă a raspuns corect la minimum 14 întrebări.

Examenul practic este compus dintr-o probă de conducere și o probă teoretică susținută oral.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit