CUI SE ADRESEAZĂ

Conducători auto transport vehicule rutiere defecte sau avariate

Conducătorii auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate.

Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, eliberate conform prevederilor OMT nr. 1214/2015 – anexa nr. 2, sunt valabile și pentru transport de vehicule avariate.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
 • deținerea unui permis de conducere pentru categoria BE, C1, C1E, C sau CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din România.
ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Permisul de conducere, în copie
 • După caz, certificatul pentru transport de vehicule avariate deținut, în copie
CERTIFICARE:

Certificatele de competență profesională sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI:
 • Durata cursului: 3 zile (18 ore)
 • Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 7a.

EXAMINARE:

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 •  Probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit