CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul / atestatul este destinat pentru instructori de conducere auto şi profesorilor de legislaţie rutieră care asigură pregătirea persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere.

Instructorii de conducere auto și profesorii de legislație rutieră sunt atestaţi de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., conform prevederilor OMT nr.733/2013.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 36 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
 • vârsta cel puţin 25 ani
 • deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani pentru categoriile A, B, BE și cel puțin 3 ani pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv, Tb
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective
 • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.
Condiţii specifice pentru Instructori:
 • absolvent de liceu sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea auto
Condiţii specifice pentru PROFESORI de legislaţie rutieră:
 • absolvent cu diplomă de licență în domeniul științe juridice sau inginerești ori deține diplomă de licență în orice domeniu și au activat ca instructori auto minimum 5 ani
 • permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani.
ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Copie act de identitate
 • Copie permis de conducere
 • Act de studii, în copie legalizată (numai pentru ATESTARE/EXTINDERE de categorii)
 • Cazier auto sau alt document echivalent având valabilitate 90 de zile ori declaratie notarială pe propria răspundere în cazul cetățenilor din UE, în original
 • Aviz medical, în copie
 • Aviz psihologic, în copie
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
 • Copie ATESTAT de Instructor/Profesor de L.R. (pentru REÎNNOIRE şi EXTINDERE )
 • Adeverinţa în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat (pentru EXTINDERE de categorii)
 • Adeverinţa în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat minimum 5 ani (pentru atestat PROFESOR legislație rutieră)
CERTIFICARE:

Atestatele de pregătire profesională sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI:

Durata cursurilor:

 • instructor auto – atestare inițială: 20 de zile (pregătire teoretică 90 de ore, pregătire practică 30 de ore)
 • instructor auto – obținere categorie suplimentară: 5 zile (pregătire teoretică 20 de ore, pregătire practică 10 ore)
 • instructor auto – reînnoire: 5 zile (pregătire teoretică 30 de ore)
 • profesor legislație rutieră – atestare inițială: 15 zile (pregătire teoretică 90 de ore)
 • profesor legislație rutieră – reînnoire: 5 zile (pregătire teoretică 30 de ore)
  Fiecare cursant primește suporturile de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

EXAMINARE:

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen, astfel:

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen, astfel:

1. pentru instructori auto – atestare inițială:
Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 48 de întrebări.
Probă practică în trafic.
2. pentru instructori auto – reînnoire:
Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 48 de intrebări.
3. pentru profesori de legislație rutieră – atestare initial:
Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 54 de întrebări.
Probă orală.
4. pentru profesori de legislație rutieră – reînnoire:
Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 54 de întrebări.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit