CUI SE ADRESEAZĂ

Manageri transport taxi si inchiriere

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi si inchiriere.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
 • Absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat
 • Să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;”
 • Să nu fi a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa  alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa;
 • reşedinţa curentă în România.
CERTIFICARE:

Certificatele de manager de transport sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni)
 • Diploma de absolvire liceu, în copie
STRUCTURA CURSULUI:

Durata cursului:

 • pregătire profesională inițială: 5 zile (30 de ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în HOTĂRÂREA nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, anexa nr.11.

EXAMINARE:

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 42 de întrebări.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit