Calitate și profesionalism la fiecare curs / atestat

De ce să participați la cursurile noastre?

♦ Echipa noastră de lectori autorizaţi de Ministerul Transporturilor este formată din profesioniști dedicați și pasionați, care vă vor sprijini permanent pe durata procesului de pregătire

♦ Sălile noastre de curs sunt dotate la nivelul standardelor europene și vă asigură condiții optime pentru pregătire

♦ Cursurile de pregătire se desfăşoară atât la Bucureşti, cât şi în centrele noastre de pregătire din întreaga ţară

♦ Programul nostru de simulare on-line a examinării vă asigură rezolvarea testelor pe care le veți primi la examen, îmbunătățindu-vă șansele de promovare

♦ Suntem autorizați de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare-CNCAN să organizăm cursuri pentru transportul de substanțe  radioactive din clasa 7 ADR

♦ Suntem membri EuroTra (The European Transport Training Association), asociația centrelor de pregătire în transporturi din Europa, având acces la programe internaţionale comune, precum şi la schimbul de experienţă în domeniu

Manageri de transport marfa / persoane

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport ale unei întreprinderi ce exercită ocupaţia de operator de transport rutier.

detalii curs
Manageri transport taxi si inchiriere

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi și de închiriere.

detalii curs
Instructori de conducere auto si profesori de legislatie rutiera

Cursul este destinat pentru instructori de conducere auto şi profesorilor de legislatie rutiera care asigură pregătirea persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere.

detalii curs
Consilieri de siguranta ADR, inclusiv clasa 7

Persoanelor ce doresc să îndeplinească funcția de consilier de siguranta ADR pentru întreprinderile care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase ori care desfăşoară operaţiuni de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare, în conformitate cu prevederile ADR.

detalii curs
Conducători auto ADR, inclusiv clasa 7

Persoanelor ce doresc să îndeplinească funcția de consilier de siguranță ADR pentru întreprinderile care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase ori care desfăşoară operaţiuni de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare, în conformitate cu prevederile ADR.

detalii curs
Conducători auto transport marfa – CPC

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru: categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite până la data de 9 septembrie 2009 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.

detalii curs
Conducatori auto transport marfa CPI

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru: categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite după data de 9 septembrie 2009 şi care nu au mai dobândit un atestat de transport marfă CPI până în prezent.

detalii curs
Conducatori auto transport persoane – CPC

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru: categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite până la data de 9 septembrie 2008 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.    

detalii curs
Conducători auto transport persoane – CPI

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru: categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite după data de 9 septembrie 2008 şi care nu au mai dobândit un atestat de transport persoane CPI până în prezent.

detalii curs
Conducători auto pentru transport de persoane în regim de taxi/viză taxi sau de închiriere/viză închiriere

Cursul este destinat conducătorilor auto care efectuează transport în regim taxi / viză taxi sau de închiriere / viză închiriere

detalii curs
Conducători auto transport vehicule rutiere defecte sau avariate

Conducătorii auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate.

detalii curs
Conducatori auto transport cu troleibuzul

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane cu troleibuzul trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport cu troleibuzul.

detalii curs
Conducatori auto transport animale vii

Mijloacele de transport utilizate pentru transportul de animale vii, containerele şi dotările acestora trebuie construite, întreţinute şi operate astfel încât să se evite rănirea şi suferinţa animalelor şi să se asigure siguranţa acestora în timpul transportului.

detalii curs
Bunastarea animalelor din centrele de colectare

Cursul este destinat responsabililor cu bunastarea animalelor din centrele de colectare și din punctele de control. În sarcina acestora intră instruirea personalului, precum și verificarea respectării normelor de bunastarea animalelor din unitate.

detalii curs
Curs de introducere in domeniul bunastarii animalelor pe timpul transportului maritim
CUI SE ADRESEAZĂ Cursuri destinate personalului care manipulează și îngrijește animalele în cazul transporturilor navale, în conformitate cu prevederile art. 6 (4) al Reg. Cons. 1/2005/CE și cele ale art. 8, litera e... detalii curs
Eficiență

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

Standarde înalte

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

Suport

Suntem alapturi de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit