Legislatie atestate profesionale din domeniul transporturilor rutiere

ORDIN nr.1214/2015 pentru aprobarea Normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

ORDIN nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora;

 ORDIN nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;

OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

HG nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Legea nr. 38 din 20.01.2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

ORDIN nr. 356 din 29 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

HG nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere;

ORDIN nr.3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi;

Conventia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975;

Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia CMR);

Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000;

Regulamentul (EC) nr.561/2006 privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto;

OG nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;

HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier;

OG nr. 43 din anul 1997 privind regimul drumurilor;

HOTĂRÂRE nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase in Romania;

Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), poate fi găsit aici;

Instrucțiuni scrise conform ADR 2017, pot fi găsite aici.