CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat responsabililor cu bunastarea animalelor din centrele de colectare și din punctele de control. În sarcina acestora intră instruirea personalului, precum și verificarea respectării normelor de bunăstarea animalelor din unitate. Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Reg. Cons. nr. 1/2005/CE.

CURS DE FORMARE PROFESIONALA DESTINAT
RESPONSABILILOR CU BUNASTAREA ANIMALELOR

din centrele de colectare și din punctele de control
STRUCTURA CURSULUI:
 • Durata cursului este de 3 zile (16 ore):
  • 2 zile pregătire online
  • 1 zi prezență fizică, urmată de examenul final.

  Nu trebuie să vă deplasați decât în ziua examinării. DE RESTUL NE OCUPĂM NOI!!!

  Cursul cuprinde o parte teoretică și una practică care constă în prezentarea unor materiale video și imagini, urmate de discuții. Fiecare cursant primește:

  • suportul de curs, respectiv „Ghidul practic privind bunăstarea și protecția animalelor în timpul transportuluiˮ
  • broșura cu lista de verificare a șoferului
  • acces la Platforma FATII care cuprinde baza de date cu întrebări pentru examen.
CERTIFICARE:
 • Participanților la curs li se eliberează de către FATII-ARTRI un certificat de participare, care are o valabilitate de 5 ani.

CONTINUT CURS:

 • Tematica cursului este cea precizată în Reg. Cons. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului  De asemenea, se prezintă standardele minime privind protecția animalelor de fermă, precum și modul de autorizare a centrelor de colectare, respectiv a punctelor de control.

EXAMINARE:

Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă într-o probă scrisă sub forma unui test de tip grilă cu 30 de întrebări, cu o singură variantă de răspuns corect. Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la cel puţin 24 de întrebări.

Calendarul cursurilor:
 • 05-10.02.2024
 • 08-13.04.2024
 • 03-08.06.2024
 • 26-31.08.2024
 • 14-19.10.2024
 • 09-14.12.2024
Protectia-si-bunastarea-animalelor-pe-durata-transportului-rutier-2
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit