Informatii:

 

1. INSTRUCȚIUNI A.R.R. PRIVIND ELIBERAREA ATESTATELOR/CERTIFICATELOR

Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal). Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.

  • Agenția Teritorială ARR București: Str. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
  • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021

Informații privind contul Agențiilor teritoriale A.R.R pot fi găsite aici.

2. Tarife pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Româna – ARR  

3. Unități medicale şi psihologice agreate de MT.