CUI SE ADRESEAZĂ

Consilieri de siguranţă ADR, inclusiv clasa 7

Persoanelor ce doresc să îndeplinească funcția de consilier de siguranță ADR pentru întreprinderile care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase ori care desfăşoară operaţiuni de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare, în conformitate cu prevederile ADR.

Certificatul de consilier de siguranță ADR poate fi obținut pentru următoarele specializări:

 • Clasele 3 – 6, 8, 9
 • Clasa 2 (gaze)
 • lasa 1 (explozibili)
 • Clasa 7 (radioactive)
 • Nr. ONU 1202, 1203, 1223,3475 și carburantul de aviație ONU 1268 sau 1863 (carburanți lichizi)

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
 • Absolvent de liceu
ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Act care atesta absolvirea liceului, in copie (ex. certificat de absolvire a liceului, diplomă de bacalaureat etc)
CERTIFICARE:

Certificatele de consilier de siguranță ADR sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI:

Durata cursului:

 • Modul de bază (cuprinde subiectele comune tuturor tipurilor de mărfuri)3 zile (18 ore)
 • Modulul adițional pentru mărfuri din clasa 1 = 1 zi (6 ore)
 • Modulul adițional pentru mărfuri din clasa 2 = 1 zi (6 ore)
 • Modulul adițional pentru mărfuri din clasa 7 = 2 zile (12 ore)
 • Modulul adițional pentru mărfuri din clasele 3-6,8,9 = 2 zile (12 ore)
 • Modulul adițional pentru mărfuri cu numerele ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviație ONU 1268 sau 1863 (carburanți lichizi) = 1 zi (6 ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 3a.

EXAMINARE:

Cursurile se finalizează cu susținerea, pentru fiecare specializare în parte, a unui examen care constă în:

 • Probă calculator- test grilă cu 40 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 28 de intrebări.
 • Probă scrisă: un studiu de caz cu 10 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 7 intrebări.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit