CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul este destinat conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase.
Certificatul ADR poate fi obținut pentru următoarele specializări:

 • Curs de bază (colete)
 • Cisterne
 • Explozive cls. 1
 • Radioactive cls. 7

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
 • permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puțin una din categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr, BE, C1E, CE.
ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Permisul de conducere, în copie
 • După caz, certificatul ADR, deținut, în copie
STRUCTURA CURSULUI:

Durata cursului:

 • Curs de bază (transport de mărfuri periculoase în colete)3 zile (18 ore)
 • Curs de specializare pentru transportul în cisterne: 2 zile (12 ore)
 • Curs de specializare pentru transportul de substanțe și obiecte aparținând clasei 1:  1 zi (8 ore)
 • Curs de specializare pentru transportul de substanțe și obiecte aparținând clasei 7:  1 zi (8 ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 4a.

CERTIFICARE:

Certificatele de conducător auto ADR sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

EXAMINARE:

Cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 •  Curs de bază – probă calculator- test grilă cu 30 de întrebări. Candidatul este  admis dacă a raspuns corect la minimum 21 de intrebări.
 • Curs specializare cisterne – probă calculator – test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.
 • Curs specializare clasa 1 – probă calculator – test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.
 • Curs specializare clasa 7 – probă calculator – test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit