CUI SE ADRESEAZĂ

Manager transport marfa / persoane

Cursul este destinat persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţile de transport ale unei întreprinderi ce exercită ocupaţia de operator de transport rutier.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
 • Absolvent de liceu.
 • Persoanele în cauză susţin examinarea în statul membru în care au reşedinţa obişnuită sau în statul membru în care lucrează.
CERTIFICARE:
ACTE NECESARE
 • Cerere
 • Actul de identitate, în copie
 • Act care atestă absolvirea liceului, în copie (ex. certificat de absolvire a liceului, diplomă de bacalaureat etc)
 • După caz, actul care dovedește reședinta, în copie
DURATA CURSULUI:
 • Pregătire profesională inițială: 90 de ore
 • Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.
 • Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 1a.

EXAMINARE:

Cursul de pregătire profesională inițială se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.
 • Probă scrisă: un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

întrebări frecvente

Întrebări încă deschise?

 • Taxele ARR se achită în contul Agenției ARR de unde se va elibera/viza certificatul, în nume propriu. Plata se face prin mandat poștal (la orice oficiu poștal)Candidații se prezintă la examen cu chitanța care dovedește plata taxei de examinare. Recomandare: pentru mai multe probe, se cumulează suma și plata se face pe un singur mandat poștal/chitanță.
 • Agenția Teritorială ARR BucureștiStr. Clabucet, nr 9, Sector 1, București, Cont RO37TREZ705501701X008844, deschis la Trezoreria Statului sector 5, Codul fiscal al ARR – 27364739
 • Agenția Teritorială ARR Ilfov: Str. Mihai Eminescu, nr. 129, sector 2, București, Cont RO70TREZ421501701X008461, deschis la Trezoreria Ilfov, Codul fiscal al ARR – 23888021
EFICIENȚĂ

Punem la dispoziția cursanților programul de simulare a examenelor pentru obținerea certificatelor / atestatelor profesionale.

STANDARDE ÎNALTE

Ne bucurăm de rată de promovabilitate ridicată, datorită informațiilor de calitate și ajutorul echipei de lectori.

SUPORT

Suntem alături de toți cursanții noștri oferind suport pe tot parcursul lor în drumul spre obținerea atestatului dorit